Τιμές αντιστάσεων - Χρωματικός κώδικας

Οι τιμές των αντιστάσεων είναι εύκολο να μετρηθούν με την χρήση ενός πολύμετρου! Θα παρατηρήσετε όμως ότι έχουν και διάφορες χρωματιστές λωρίδες επάνω τους. Ο χρωματικός κώδικας που κρύβουν οι λωρίδες μας βοηθάει να βρούμε την τιμή της αντίστασης χωρίς την χρήση κάποιου οργάνου.