Στατιστική ανάλυση με το Excel

Στατιστική ανάλυση με το Excel

  • Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολο

Πως είναι εφικτό να κάνετε στατιστική ανάλυση με το excel; Διαβάστε το άρθρο ώστε να γνωρίσετε τα εργαλεία που θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και να εκτελέσετε λειτουργίες που σχετίζονται με την στατιστική.

Στατιστική ανάλυση με το Excel. Γίνεται;

Φυσικά και γίνεται! αρκεί να ξεκινήσουμε με κάποιες παραδοχές. Σίγουρα ένα εργαλείο λογισμικού όπως το SPSS είναι πιο κατάλληλο για να ασχοληθεί κανείς με την στατιστική, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Μόνο αν κάποιος ασχολείται αποκλειστικά με στατιστική θα μπει στην διαδικασία να μάθει και να χρησιμοποιεί μόνο το SPSS.

Το excel από την άλλη παρέχει μία πληθώρα (εκατοντάδες) συναρτήσεων μέσα στις οποίες υπάρχουν και συναρτήσεις που αφορούν την στατιστική. Εκτός όμως από τις συναρτήσεις που βρίσκουμε στην περιοχή συναρτήσεων F(x), υπάρχουν και τα πρόσθετα τα οποία χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αυξήσουμε την λειτουργικότητα που μπορεί να έχει το Excel και να προσθέσουμε νέα εργαλεία και δυνατότητες.

Πρόσθετα. Τι είναι;

Τα πρόσθετα είναι επιπλέον λειτουργίες που παρέχει το Microsoft excel και τα οποία στην αρχική τους μορφή είναι ανενεργά γιατί δεν απευθύνονται σε όλους, παρά μόνο σε όσους χρήστες επιθυμούν κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες όπως για παράδειγμα τα στατιστικά εργαλεία ανάλυσης.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία ανάλυσης και να συνδυάσετε Excel και στατιστική θα πρέπει να κάνετε μία προεργασία και να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο της στατιστικής ανάλυσης. Είναι μία εύκολη διαδικασία που δεν θα πάρει πάνω από 1 λεπτό. Αφού ενεργοποιήσετε το πρόσθετο δεν χρειάζεται κάθε φορά να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία της ενεργοποίησης.

Στο παρακάτω Video δείχνουμε όλα τα βήματα αλλά και χρησιμοποιούμε μερικά εργαλεία στατιστικής ανάλυσης όπως συσχέτιση, παλινδρόμηση, ιστόγραμμα, περιγραφικά στατιστικά.

Σχετικά άρθρα

50 συντομεύσεις που πρέπει να ξέρεις για το Excel

51 συντομεύσεις που πρέπει να ξέρεις για το Excel

Arduino πληκτρολόγιο 4x4

Arduino πληκτρολόγιο 4x4