Επεξεργασία ιστοσελίδων (web dev)

Η Επεξεργασία ιστοσελίδων είναι μία ειδικότητα στην οποία μπορείτε να πάρετε πιστοποίηση από την ECDL.