Μετρητές και Χρονικά (timers) με το Zelio soft

Ένα άρθρο που αφορά τους μετρητές και τα χρονικά και πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, προγραμματίζοντας το έξυπνο ρελέ της Schneider, Zelio με το λογισμικό zelio soft